(محمد قاسم نژاد)

نشست کمیته های ورزشهای همگانی شهر زیراب

نشست کمیته های ورزشهای همگانی شهر زیراب

امروز صبح91/8/28 جلسه هیأت ورزشهای همگانی شهر زیراب در سالن کنفرانس اداره ارشاد زیراب برگزار گردید


محمد قاسم نژاد رئیس هیأت ورزشهای همگانی شهر زیراب ضمن خیرمقدم و تسلیت بمناسبت ماه محرم و شهادت آقا امام حسین (ع) جلسه را با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد شروع نمود.


در این نشست گزارش عملکرد شش ماه اول سال 91 ارائه گردید که در این گزارش تعدا 18 برنامه ورزشی کمیته ها برگزار گردید.


محمد قاسم نژاد  رئیس هیأت ورزشهای همگانی شهر زیراب از بعضی کمیته های را تأکید نمود که فعالیت خودشان را بیشتر  و فعالتر نمایند.

و همچنین از مسئولین کمیته ها خواسته شده که برنامه شش ماه دوم خود را به هیأت برای برنامه ریزی اعلام نمایند.

درخواست گردید که بعد از ایام محرم جلسه جداگانه ای با کمیته های بانوان و آقایان برگزار گردد.

قاسم نژاد همچنین از کمیته های جدیدی در هیأت ورزشهای همگانی شهر زیراب خبر داد. که تا چند روز آینده افراد معرفی و مورد بررسی و اعلام خواهند شد.

و در پایان مسئولین کمیته ها نظرات خود را در مورد برنامه های آینده بیان نمودند.