(محمد قاسم نژاد)

ثبت نام محمد قاسم نژاد در شورای اسلامی شهر زیراب

ثبت نام محمد قاسم نژاد در شورای اسلامی شهر زیراب


در محل فرمانداری سوادکوهمحمد قاسم نژاد  صبح  امروز پنج شنبه مورخ 92/1/29 به اتفاق پدر شهید نوری و برادر شهید دانشمند نوری اولین شهید شهر زیراب و جمعی از بزرگان زیراب ؛  به زیارت امامزاده عبدالحق رفت و سپس با حضور افراد مذکور و جمعی از دوستان و علاقمندان به فرمانداری رفت و نام نویسی کرد.